Geschiedenis

Het is allemaal begonnen in 1942 te Minnertsga toen Johannes H Joostema (pake Jehannes) actief was als gaardenier. Met een zes tal paarden en rond de vijf hectare grond werd de kost verdiend. In 1948 werd de eerste trekker aangeschaft, een David Brown Cropmaster. Omdat deze ook verhuurd werd aan derden, is dit het begin geweest van Loonbedrijf Joostema. In de begin jaren `50 kwam al snel de tweede trekker en werd er steeds meer geïnvesteerd in de mechanisatie. Hiermee werd in de Noordoostpolder, samen met vijf man zo`n 20 hectare aardappelen geteeld.
In 1960 zijn ze terug gekeerd naar Minnertsga met de aardappel teelt, omdat er problemen ontstonden met de grond in de Noordoostpolder.

 

De eerste trekkers

Op de foto v.l.n.r: Johannes Joostema, Hein Joostema en Abraham Joostema

In 1959 werd Johannes Joostema geboren en in 1961 Willem Joostema. Al op jonge leeftijd hebben zij zich altijd ingezet op het Loonbedrijf. Toen nog gevestigd op Tilledyk 19. In de jaren `80 zijn de beide zonen in het bedrijf gekomen. Door de toenemende investeringen in o.a: bietenrooier, aardappelpootmachine, graandorser en trekkers, waren ze genoodzaakt het centrum van het dorp te verlaten en  nieuw te bouwen op industrieterrein Colkesyl. de jaren daarop heeft het bedrijf zich veel kunnen ontwikkelen. Zowel het loonbedrijf als het akkerbouwbedrijf, dat nog steeds een belangrijk onderdeel is.

Begin jaren `90 heeft Johannes Joostema het bedrijf overgenomen van Abraham Joostema en Willem Joostema (beide nog altijd werkzaam).
In 2001 had het loonbedrijf weer te kampen met te weinig bedrijfsruimte en hebben ze nieuw gebouwd op Moaije Peal net buiten het dorp waar ook veel percelen van het akkerbouw bedrijf liggen. Het Akkerbouw bedrijf was in die tijd gegroeid tot 70 hectare akkerbouw grond.

In 2010 zijn de beide zonen Bram en Bauke Joostema in het bedrijf gekomen. En het machine park is in de loop der jaren flink gegroeid. En ook het akkerbouw bedrijf is groter geworden en geoptimaliseerd. Het akkerbouw bedrijf bestaat uit 95hectare grond en vanaf 2012 is er veel gedaan in de egalisatie, drainage en grondvruchtbaarheid.
In 2015 gekozen voor een andere structuur. Het loonbedrijf werd Joostema loonwerk BV en het akkerbouw bedrijf bleef VOF.
Tegenwoordig word het bedrijf nog steeds gerund door Johannes Joostema samen met zijn twee zoons, Bram en Bauke Joostema.

Comments are closed.