Gewasbescherming

Deze nieuwe Dubex sproeimachine (27m) kan alle gewassen voorzien van een optimale bescherming.

Ook zouden we de gewassen nog kunnen beschermen tegen onkruid en droogte door middel van: schoffelen en beregenen.


Comments are closed.